Детали за книгата

Образование и граѓанство во либерално-демократските општества

1,000 ден

Есеите во овој том се фокусирани на образовните прашања коишто се појавуваат кога националните, понационалните и супранационалните идентитети се натпреваруваат. Како можеме да ги утврдиме границите на образовните права на родителите кога грижата на либерализмот да се заштити и унапреди автономноста на децата е во конфликт со желбата да се одржат правата на заедницата? Имајќи го на ум напредокот направен од силите на глобализацијата, дали либерално-демократската држава може морално да ја оправда целта на создавање обединет национален идентитет? Или дали сè поголемата глобализација оваа образовна цел ја исцртува како застарена и морално неприфатлива?

Сподели ја книгата

WordPress Lightbox