Детали за книгата

Прирачник за контрола на хигиената во прехранбената индустрија

1,500 ден

Настаните, како што е побарувачката за минимално обработена храна поставија нов акцент врз добрите хигиенски пракси во прехранбената индустрија. Како резултат, во оваа област се реализираа голем број нови истражувања.
Како дополнение на најдобро продаваната книга на Вудхед, Хигиената во прехранбената индустрија, во која се дава преглед на тековните најдобри пракси во хигиенскиот дизајн и активности, во Прирачникот за контрола на хигиената во прехранбената индустрија се обезбедува сеопфатно резиме за клучните трендови и прашања во рамките на истражувањата на прехранбената хигиена.

Сподели ја книгата

WordPress Lightbox