Нови книги

21 зошто и само едно како

21 зошто и само едно како

Зошто престанавме да веруваме?
Зошто сме сè повеќе нестрпливи?
Зошто постојано се грижиме?
Зошто сме сè помалку среќни?
Зошто поразот треба да се прифати како одлична лекција?
Живееме во време кога сме сè повеќе нестрпливи, загрижени, депресивни… Соновиот систем на (не)вредности, како да забораваме на едноставноста,суштината и убавината на животот. Д. Р. Гилберт нè потсетува на традиционалните вредности – почитувањето, добрината и великодушноста, и притоа ни покажува дека излегувањето на вистинскиот пат е тешко, но истовремено е и многу полесно отколку што ни се чини на прв поглед.

Energjia dhe mjedisi jetësor

Energjia dhe mjedisi jetësor

Ky tekst i plotë siguron bazën shkencore dhe teknologjike për të kuptuar, se si përdorimi jonë gjithnjë në rritje i energjisë i kërcënohet mjedisit natyror në nivel lokal, rajonal dhe global dhe si mundet ky kërcënim të zbutet me përdorim më efikas të resurseve konvencionale energjetike dhe zëvendësimin e tyre me resurset ripërtëritëse të energjisë. E dedikuar për studentët e vitit të tretë dhe të katërt të studimeve të diplomimit dhe për studentët në vitin e parë në studimet post-diplomimit, „Energjia dhe mjedisi jetësor“ është libër i rëndësishëm, për studentët dhe ekspertët në shkencat dhe teknologjitë, për energji dhe mjedis jetësor.

1,000 ден

ML за искусни програмери

ML за искусни програмери

Ги преставува начините за користење на листи, дрва, функции од повисок ред и бесконечни податочни структури. Вклучени се многу сликовити и практични примери опфаќајќи сортирање, операции со матрица, аритметика на полиноми итн. Опишани се ефикасните функционални имплементации на низи, редови, приоритетни редови, итн. Во една од главите е опфатено формалното резонирање на функционалните програми.

1,500 ден

Ndërtimi i objekteve të larta

Ndërtimi i objekteve të larta

Është shkruar nga një ekip i autorëve me përvojë shumë dekadëshe në arkitekturë, ndërtimtari, inxhinieri, dhe ligjërata, “Realizimi i objekteve të Ndërtimit të lartë: Parimet, materialet dhe sistemet” paraqet një hyrje gjithëpërfshirëse, plotësisht të ilustruar në metodat e ndërtimit dhe materialeve. Ky libër pionier u zhvillua dhe u dizajnua për përdorim si një libër dhe si një referencë e pazëvendësueshme profesionale. Organizimi unik i librit lejon kërkime jo të përditshme të realizimit të ndërtimit të lartë. Parimet në ndërtimtari janë përfshirë në pjesën e parë, ndërsa materialet dhe sistemet janë përfshirë në pjesën e dytë.

3,000 ден

Përvoja në transport

Përvoja në transport

Dy nga mendimtarët më origjinal në transport – Garison dhe Levinson – i kanë bashkuar forcat për të krijuar një libër vërtetë unik. Derisa shumica e shkencëtarëve i hulumtojnë problemet e transportit nga këndvështrime të ndryshme disiplinore, këto dy të vetëquajtur “transportues” përmes njëzet e tetë kapitujve me një gamë të gjerë, tregojnë për një pikëpamje të re disiplinore që në qendër ka transportin dhe përmes të cilit çështjet ekonomike, politike dhe teknologjike mund të shqyrtohen në një dritë krejtësisht të ndryshme.

1,000 ден

Telekomunikacioni dhe strategjia e biznesit

Telekomunikacioni dhe strategjia e biznesit

Telekomunikacioni dhe strategjia e biznesit është libër që duhet ta lexojë secili që aspiron ndaj asaj shkurtimisht të njihet me industrinë e telekomunikacioneve nga aspekti i biznesit dhe ekonomisë. Gershon e përdor përvojën e tij 30-vjeçare në fushën e industrisë me qëllim t’i mundësojë lexuesit shumë informata, shikime dhe raste studimore të freskuara. Unë me kënaqësi e rekomandoj këtë libër secilit që mban kurse për menaxhimin e telekomunikacioneve.

1,000 ден

Ѕид пред бескрајот

Ѕид пред бескрајот

„Од првиот прочит ракописот на Стефановски се изделуваше со зрелоста на поетскиот пристап, со суптилноста на исказот и необичната сугестивност на опсесивните артикулации во неговите стихови. Тоа набргу по излегувањето на книгата, за мнозина неочекувано, му ја донесе престижната награда ’Браќа Миладиновци‘, по што авторот се вброи меѓу нејзините угледни избраници“.

Види повеќе

 

Александар Велики

Александар Велики

(45) Со преводот и публикувањето на оваа книга се има за цел македонската читателска објективна јавност да добие можности да се запознае со нова и доста интересна и ретко објективна публикација за древно-античката македонска историја, со посебен осврт на војничко-државничките квалитети на Филип II и особено на Александар III Македонски. Aвторот поседувал солидни сознанија за древно-античката македонска историја, а особено од воената област, што како висок офицер на бугарската армија е доста оправдано и сосема разбирливо.

Балканската криза

Балканската криза

(58) Во брошурата, којашто ја поделил на седум глави, Л. Неманов прави краток историјат на балканските држави, Србија, Бугарија, по Првата светска војна и по Париската мировна конференција. Своите импресии од посетата и бројните разговори што ги имал со политичарите од Хрватска, Славонија, Босна, Косово, Македонија, Бугарија и Тракија, тој ги пренесува во оваа брошура.

Без плачење

Без плачење

Роман напишан според приказните кои авторката ги слушнала од нејзината мајка, а се однесуваат на Граѓанската војна во Шпанија.
Низ делото може да се препознаат два главни наратори, петнаесетгодишната Монсе, која се наоѓа на крстосница и треба да избере меѓу семејството и револуцијата, должноста и љубовта, и Жорж Бернанос, писател кој со свои очи сведочи за сите братоубиства кои оваа војна го носи со себе.

Берлин Александерплац

Берлин Александерплац
350 ден

Берлин Александерплац

Берлин Александерплац

Приказната се однесува на еден ситен криминалец, Франц Биберкопф, штотуку излезен од затвор, кој е навлечен во подземјето. Кога неговиот криминален ментор ја убива проститутката, единствената надеж на којашто се потпира Биберкопф, тој сфаќа дека нема да може да се извлече од подземјето во коешто пропаднал. Тој треба да се справи со бедата, недостатокот од можности и криминалот. Во текот на неговата борба за опстанок против сите настраности, животот го наградува со неочекувано изненадување, но неговата среќа нема да трае долго како што продолжува приказната.

WordPress Lightbox