Детали за книгата

Едукација и неконвенционални техники за конзервација

1,000 ден

Оваа книга ја претставува теоријата и праксата за создавање ефективни образовни и неконвенционални програми за конзервација. Корисните текстуални рамки ни обезбедуваат практични совети, насоки и препораки за понатамошно истражување на темите од поглавјето. Оваа книга ќе биде посебно корисна за научниците за конзервација, ресурсните менаџери, едукаторите за животна средина, студентите и граѓанските активисти. Таа, исто така, ќе служи како корисна референца и опсежен текст за голем број професионалци од областа на природните ресурси и животната средина.

Сподели ја книгата

WordPress Lightbox