Попусти

Естетските и структуралните особености на македонските народни носии

Естетските и структуралните особености на македонските народни носии

3,500 ден 2,450 денВо кошничка

3,500 ден 2,450 ден

Естетските и структуралните особености на македонските народни носии

Естетските и структуралните особености на македонските народни носии

Предмет на проучување во овој труд се естетско-структуралните особености на македонските народни носии со посебен акцент на мијачката носија и анализа на творештвото на македонските модни дизајнери кои имаат креирано модни колекции и модели инспирирани од македонската традиционална облека. Во оваа докторска дисертација под наслов „Естетските и структурални особености на македонските народни носии, со посебен осврт на мијачката носија и нивните трансформации во современиот моден дизајн“ се систематизираат интердисциплинарните методи на истражување, започнувајќи со истражувања од областа на етнологијата, ликовната уметност и применетата уметност, преку теоријата на модата и модниот дизајн. Во воведниот дел се објаснети методолошките одредници, дадена е дескрипција на македонските народни носии, кои се основа за анализата на современата македонска мода и модни дизајнери кои креираат модни колекции инспирирани од традиционалната облека од Македонија. Економскиот и дизајнерски сегмент за создавање на етно колекции со инспирација од македонските народни носии го затвора ова научно истражување како последна поента за заживување и обновување на македонски текстилен бренд.

3,500 ден 2,450 ден

3,500 ден 2,450 денВо кошничка

Задгробен разум

Задгробен разум

250 ден 175 денВо кошничка

250 ден 175 ден

Задгробен разум

Задгробен разум

Користејќи го своето богато дипломатско искуство и способност за аналитички просудби, Петровски овој пат, во романот Задгробен разум, главно се фокусира на судбинските настани по периодот што го живееме од осамостојувањето на македонсата држава. Слично како и во претходните негови романи, акцентот е ставен на пресудните теми за современоста исполнета со жестоки предизвици и трауми, делби и омрази, коишто оставаат длабоки траги во свеста на обичниот човек и во колективната меморија.

250 ден 175 ден

Најтешкото нешто

Најтешкото нешто

400 ден 280 денВо кошничка

400 ден 280 ден

Најтешкото нешто

Најтешкото нешто

„…урбана драма со бројни неочекувани животни пресврти, еден вид сурова приказна за љубовта и религијата, за злото и предавството, но и за непредвидливата и не ретко монструозна човечка особина за нанесување голема болка, поради алчност и страст. На едно место во текстот и самиот автор вели дека ова е приказна за судбината и јагодите создавајќи еден вид алегориска поврзаност со овој нежен плод кој на еден индиректен начин може да се земе и како своевиден водич низ наративниот тек на романот. Токму јагодите што се одгледуваат во близината на Скопје, всушност, ја претставуваат основата на оваа приказна бидејќи сѐ се врти околу нив, но тивко и ненаметливо и никогаш на прво место.“

400 ден 280 ден

Сексуална азбука

Сексуална азбука

Станува збор за четиво од А до Ш за читатели од приодот на адолесенцијата, па сè дури трае виталниот, сексуален живот. И сè тече, сè се менува само сексуалноста останува вечна енигма, никогаш доволно истражувана, разбрана и научно докажана. Сексуалното здравје е исклучително важно за севкупниот психофизички развој на човекот, но стереотипите, стравот и срамот, се пречка за решавање на сексуалните проблеми, на кои не ретко се надоврзуваат и други психофизички непријатности.

400 ден 280 ден
WordPress Lightbox