Детали за книгата

Компјутерски системи

2,500 ден

Книга е за програмери кои сакаат да пишуваат побрзи и посигурни програми. Преку учењето како програмите се мапирани на системот и извршени, читачите подобро ќе разберат зошто програмите се однесуваат на таков начин и како настануваат неефикасностите. Компјутерските системи, општо гледано, се состојат од процесори и мемориски хардвер, програмски преведувач, оперативен систем и мрежна околина. Со перспективата на програмерите, читачите можат јасно да видат како учењето за внатрешното работење на компјутерските системи ќе помогнат во нивниот понатамошен развој како компјутерски научници и инженери. Покрај тоа, оваа книга помага на читателите во подготовка за понатамошни студии во компјутерската архитектура, оперативни системи, програмски преведувачи и вмрежување.

Сподели ја книгата

WordPress Lightbox