Детали за книгата

Концепти на модерната уметност – Од фовизам до постмодернизам

1,000 ден

„Клучна книга за секој заинтересиран за уметноста на XX век“ – Лун Кук

Во серии есеи од некои од меѓународно најреномираните писатели за уметност, извонредните уметнички предизвици од XX век се воведени и дискутирани со непаралелна луцидност, знаење и прецизност. Ниту една друга книга за модерна или современа уметност не ги претставува на толку авторитативен и концизен начин идеите кои лежат во основата на различните и радикални развои од изминатите сто години.

Сподели ја книгата

WordPress Lightbox