Детали за книгата

На Попуст!

Теорија на уметноста: Историски вовед

3,000 ден 2,100 ден

Теорија на уметноста, второ издание е уникатно истражување на западната мисла за уметноста од антички времиња до денес. Ова луцидно и живо четиво кое ги зајакна потребите на читателот и студентите почетници, се состои од шест глави кои ги покриваат главните периоди од историјата на западната историја на уметноста: Антиката и Средниот век, Раниот модерен период (Ренесанса и Барок), Просветителството, Деветнаесеттиот век, Модернизмот од почетокот на дваесеттиот век и Постмодернизмот.

Сподели ја книгата

WordPress Lightbox