Детали за книгата

Мојата револуционерна дејност

200 ден

(71) Со презир кон лицемерната скромност Христо Матов во овој ракопис „сократовски“, како што вели тој, ги истакнува своите заслуги за Револуционерната организација. Припишувајќи си ја најголемата заслуга за создавање на организационо-агитаторските, околиските, селските, реонските чети на Организацијата. Меѓу другото за себе ќе рече: никој во Организацијата не издржал така долго време и непрекинливо да биде корисен. Многумина во разно време се повлекуваа – или засекогаш или за одредено време, јас – не. Сепак му оддава голема заслуга на Даме Груев. Го смета за најзаслужен за Организацијата. Сам ги собрал во овој ракопис и позитивните критики и оценки за него од неговите соработници.

Категорија: Автор:

Сподели ја книгата

WordPress Lightbox