Детали за книгата

Меѓународните конгреси и македонското прашање

200 ден

(16) Објавувањето на документите, како примарен историски извор, му олеснуваат на научниот истражувач и ѝ даваат можност на широката читателска публика да го допре изворот на историските вистини и понекогаш читателот сам да го анализира, споредува и толкува. Во таа смисла и овој мал зборник од документи ја добива својата смисла да биде претставен пред македонската читателска публика.

Категорија: Автор:

Сподели ја книгата

WordPress Lightbox