Детали за книгата

Востанички дејствија

300 ден

(72) Христо Матов го компонирал трудот во четири глави, поделени на поглавја. Покрај разработката на прашањата за организација на дејствијата, задачите на четите, начинот на дејствување, проблемот со храна и муниција, прашањето – што со ненаоружаното население, жените и децата?, посебно го подвлекува прашањето за планот на востаничките дејствија. Аналитички ги изложува причините за потребата да се остават началниците (револуционерните раководители) слободни, сами да решаваат според времето потребите и според можностите. Заслужува да се подвлече и неговото гледање на прашањето „да има или да нема востание“.

Категорија: Автор:

Сподели ја книгата

WordPress Lightbox