Детали за книгата

Денешната политичка поставка на македонското прашање

150 ден

(04) Делото претставува сублимат на размислувањата и анализите на авторот по однос на прашањето за автономијата на Македонија. Присутен е историски преглед на настаните кои претходеле и кои биле составен дел од голготата на македонскиот народ и неговата борба за самостојност.

На крајот од неговиот труд, Велјанов заклучува: Македонија е срцето на Балканот, и сè додека тоа е попречувано да чука слободно, на своја волја, целиот балкански организам ќе се наоѓа во денешната болна состојба, далеку од секакво спокојство и мир.

Од Македонија започнува спасувањето на Балканот.

Сподели ја книгата

WordPress Lightbox