Детали за книгата

На Попуст!

Независна Македонија

150 ден 75 ден

(62) Содржината на книгата е наменета да ја оправда политичката посебност на Македонија во балкански рамки, а тоа авторот го прави (со исклучок на одделните мистификации) на умешен и учен начин, не паѓајќи во замката на сентименталното размислување. Во оваа мала по обем историска книга, е присутно, она што е актуелно и денес, моќта на големите сили, нивните интереси, зависноста на малите народи од геополитиката, различното именување на народот и на земјата (Македонија) и сл. Имајќи го ова предвид, потсетуваме на старата вистина дека историјата е учителка на животот. Токму во оваа смисла книгата може да претставува дополнително четиво за проучување на историјата на македонското прашање од почетокот на XX век.

Категорија: Автор:

Сподели ја книгата

WordPress Lightbox