Детали за книгата

Македонските барања и дипломатијата

200 ден

(63) Објавена во 1903 година во Софија, брошурата, всушност, претставува критичка студија на програмата за реформи на францускиот конзул во Солун, Стег. Како што пишува во предговорот на брошурата, Т. Карајовов студијата ја напишал за „надворешниот свет“ и најпрвин била објавена на француски јазик во списанието „Question Diplomatiques et Coloniales“. Предизвикан од нецелосно презентираниот „македонски поглед за автономијата“, го поттикнало да ја издаде истата студија и на бугарски јазик.

Сподели ја книгата

WordPress Lightbox