Детали за книгата

ML за искусни програмери

1,500 ден

Ги преставува начините за користење на листи, дрва, функции од повисок ред и бесконечни податочни структури. Вклучени се многу сликовити и практични примери опфаќајќи сортирање, операции со матрица, аритметика на полиноми итн. Опишани се ефикасните функционални имплементации на низи, редови, приоритетни редови, итн. Во една од главите е опфатено формалното резонирање на функционалните програми.

Сподели ја книгата

WordPress Lightbox