Детали за книгата

Македонското прашање

250 ден

(59) Уште во предговорот кон својот труд, авторот без двоумење ја констатира актуелноста на македонското прашање, односно „интересите во и за Македонија“. Затоа, тој се определил уште еднаш да потсети на одредбите од Берлинскиот мировен договор (1878) во однос на Македонија со што уште еднаш би се направил обид за привремено или конечно решавање на ова прашање.

Категорија: Автор:

Сподели ја книгата

WordPress Lightbox