Детали за книгата

Историја на револуционерно дело во Македонија – Прилепско

450 ден

(60) Георги Трајчев преставува значаен извор за историјата на одделни македонски региони, за манастирите и старините во Македонија, а сепак најповеќе за неговиот роден град Прилеп со околината, односно во Прилепско.

Публикацијата започнува со прикажување на ослободителните напори и движење во Прилеп, особено во Прилепско од средината на втората половина на XIX век. Сето тоа поврзано со желбата и идејата за послободен политичко-демократски живот Георги Трајчев ги регистрирал и првите револуционерни елементи во Прилеп и Прилепско, како што биле прилепските доброволци (ополченци) во Руско-турската војна.

Сподели ја книгата

WordPress Lightbox