Детали за книгата

Поглед на нашиот општествен живот

150 ден

(17) Со темата, Димо Хаџи Димов, како добар познавач на актуелните состојби во Бугарија и на македонското револуционерно движење, педагог и извонреден оратор, силно ги заинтересирал присутните граѓани во преполнетата сала на Дупница. Во брошурата тој дава преглед на актуелната состојба во Бугарија во сите сфери на општествено-политичкиот и економски живот, на секојдневните случувања на обичниот народ од сите фели.

Сподели ја книгата

WordPress Lightbox