Детали за книгата

Историја на грчко-турскиот сојуз против ВМРО

150 ден

(05) Рефератот на Динев всушност е една историја на сојузување на две институционализирани сили кои со меѓусебна поддршка воделе борба против Внатрешната македонска организација и историја на нивните интереси, едната (турската) да си ја зачува власта на територијата на Македонија, а другата (грчката) да си ги реализира своите пропагандни цели на истата оваа територија и да се наметне со своето влијание.

Авторот го започнува рефератот со констатацијата дека народот којшто води борба за слобода е должен да ја познава сопствената историја, да ги знае фактите од кои е составена. Македонскиот народ има своја историја и таа му вдахнува вера за утрешниот ден.

Категорија: Автор:

Сподели ја книгата

WordPress Lightbox