Детали за книгата

Кон балканската федерација

400 ден

(46) Наспроти тоа што би се очекувало од еден приказ пишуван во духот на комунистичката идеологија, објавен во 1914 година, текстот е интересен. Излагањето започнува со синтеза на модерната историја на Балканот, а македонското прашање е третирано како интегрален дел на балканската историја. Во духот на комунистичката идеологија, авторот вина за сложената состојба во регионот бара во капиталистичките кругови, од балканските како и од европските земји.

Сподели ја книгата

WordPress Lightbox