Детали за книгата

Александар Велики

700 ден

(45) Со преводот и публикувањето на оваа книга се има за цел македонската читателска објективна јавност да добие можности да се запознае со нова и доста интересна и ретко објективна публикација за древно-античката македонска историја, со посебен осврт на војничко-државничките квалитети на Филип II и особено на Александар III Македонски. Aвторот поседувал солидни сознанија за древно-античката македонска историја, а особено од воената област, што како висок офицер на бугарската армија е доста оправдано и сосема разбирливо.

Сподели ја книгата

WordPress Lightbox