Детали за книгата

Од македонската земја

350 ден

(68) Како што Баждаров пишува во својот предговор, податоци за брошурата собирал кога бил уредник на весникот „Родина“ што излегувал во Скопје за време на Првата светска војна, од 1915 до 1918 година, кога посетил повеќе градови во Македонија.

Во брошурата Георги Баждаров во посебни глави дава значајни податоци за градовите: Скопје, Гостивар, Тетово, Велес, Штип, Кочани, Радовиш, Прилеп, Крушево и Костур, нагласувајќи ја историската припадност и бугарскиот карактер на овие македонски градови.

Сподели ја книгата

WordPress Lightbox