Детали за книгата

На Попуст!

Нова Србија

950 ден 665 ден

(80) Книгата претставува историја во која, како што истакнува и самиот автор во Предговорот, е даден географски преглед на оние области на денешна Стара Србија и Македонија кои ја претставуваат Нова Србија. Всушност, во неа со тој преглед се дава една појасна и поверна слика на земјата, нејзините природни особини и за животот на нејзиниот народ. Концепциски книгата се состои од Предговор и два дела: Општ и Посебен дел.

Во Предговорот е образложен мотивот на авторот за изработка на оваа книга како и целта на нејзината намена. Даден е и краток приказ на прашањата и проблемите што ќе бидат обработени, како и краток осврт на авторите чии трудови се користени при обработката на дадената проблематика во книгата.

Категорија: Автор:

Сподели ја книгата

WordPress Lightbox