Детали за книгата

Историја на македонско-одринските доброволци – Том 1

2,500 ден

(43) Првиот том е поврзан со основањето на Македонско-одринското ополчение – Доброволство во 1912 и 1913 година и нивната дејност во текот на Првата балканска војна.

Македонската читателска публика ќе се здобие со извонредна монографија целосно посветена на Првата балканска војна, пишувана врз основа на автентични изворни материјали од прва рака. Во студијата Дарвингов поместил бројни документи, одделни во вид на факсимили, писма, фотографии, заповеди, скици и слична фактографија. Со тоа, несомнено дека публикувањето на македонски јазик на првата студија на Петар Дарвингов „Историја на Македонско-одринските доброволства“, ќе претставува прекрасен прилог кон бугарската, а уште повеќе за македонската историски наука, особено корисна за воените историографи.

Сподели ја книгата

WordPress Lightbox