Детали за книгата

Улогата на менаџментот врз зголемувањето на мотивацијата на вработените

150 ден

Мотивацијата на вработените како клучен сегмент во развојот на работните процеси во една компанија, има за цел да им помогне на менаџерите во нивната организација преку поттикнување на потребите и мотивите на вработените за постигнување на подобри резултати, со што вработените би придонеле за раст и развој на претпријатието во повеќе насоки како што се: зголемување на профитот, подобрување на квалитетот на работа, што резултира со поголема конкуретност а со тоа и успех на претпријатието во бизнисот или „Нема добра организација без добар кадар.“

Види повеќе

Сподели ја книгата

WordPress Lightbox