Детали за книгата

Пахинтика во сон

300 ден

Без сомнеж, станува збор за едно посебно градење на структурата на овој текст, кое се одвива меѓу реалното и нереалното, каде ликовите, членови на различни социјални слоеви, го откриваат нивниот духовен профил, профил кој ги има и ќе ги има истите контури во секое време.

Драмата „Пахинтика во сонот“ (изведена во Албанскиот театар од Скопје) е текст кој бара внимателно читање, бидејќи само на таков начин ќе успееме да навлегуваме во длабочината на фабулата која е една фабула со толку трагична, колку и болна содржина.

Категорија: Автор:

Сподели ја книгата

WordPress Lightbox