Детали за книгата

Години на кртот

400 ден

Романот претставува потрага, вознемирувачка внатрешна самопотрага, по неговото село, по луѓето од тоа село, по неговиот креативен свет. Во оваа потрага и во хаотичната внатрешна самопотрага претставена е празнотијата на светот, празнина која го исфрла од рамнотежа постоењето на селото кое ги покажува неартикулираните однесувања, дејствата, желбите, соништата, радостите, тагите и болките на селаните. Таа е агресивна, регулаторна празнина чијшто извор не го знае никој, ниту, пак, ја знае нејзината цел; таа е поттикнувач кој се исфрла себеси некогаш како див бран, а некогаш како неочекуван одлив кој се оддалечува во една внатрешна изолација само за уште еднаш повторно да се распрсне, како и секогаш.

Категорија: Автор:

Сподели ја книгата

WordPress Lightbox