Детали за книгата

На Попуст!

Години на кртот

400 ден 200 ден

Романот претставува потрага, вознемирувачка внатрешна самопотрага, по неговото село, по луѓето од тоа село, по неговиот креативен свет. Во оваа потрага и во хаотичната внатрешна самопотрага претставена е празнотијата на светот, празнина која го исфрла од рамнотежа постоењето на селото кое ги покажува неартикулираните однесувања, дејствата, желбите, соништата, радостите, тагите и болките на селаните. Таа е агресивна, регулаторна празнина чијшто извор не го знае никој, ниту, пак, ја знае нејзината цел; таа е поттикнувач кој се исфрла себеси некогаш како див бран, а некогаш како неочекуван одлив кој се оддалечува во една внатрешна изолација само за уште еднаш повторно да се распрсне, како и секогаш.

Категорија: Автор:

Сподели ја книгата

WordPress Lightbox