Детали за книгата

Европската дипломатија и македонското прашање

200 ден

(57) Според авторот, македонското прашање било едно од најзначајните прашања за опстанокот на Османлиската империја и во суштината претставувало комплекс на внатрешни и надворешни противречности, што меѓусебно се испреплетувале и дополнувале. Главниот акцент при разработката на ова сложено прашање, авторот го става на надворешните политички влијанија и интереси.

Категорија: Автор:

Сподели ја книгата

WordPress Lightbox