Детали за книгата

Светот се врти околу југ

350 ден

Поетски опсесии на авторот се: татковината, родниот крај и семејството, човечката љубов, слободата, вистината и др. Неговата поезија е едноставна, но величествена. Нема ништо покомплицирано од едноставноста. За да се дојде до неа потребен е мачен пат. Неговата поезија е „отворена“ кон читателот која многу кажува.

Поезијата на Винца, често, силно се потпира, како што забележал и познатиот истражувач Роберт Елсие, на земјата на родниот крај во годините на детството. Винца верува дека уметноста е повторно откривање на детството, додека преголемата желба за него е еднаква на желбата по изгубениот рај.

Категорија: Автор:

Сподели ја книгата

WordPress Lightbox