Детали за книгата

Македонското ослободително движење

200 ден

(22) Бошков на самиот почеток на својот реферат дава дефиниција: Кога жителите на одредена територијална целина, вклучена во една или повеќе државно-правни единици, земаат учество во едно борбено движење – тоа е народно.

Авторот разгледувајќи ги видовите на народните движења, нивниот предмет, разјаснувајќи ги и средствата на борба на народните движења, причините и целите на истата и развојот на народните движења ќе дојде и до поуките од нив.

Категорија: Автор:

Сподели ја книгата

WordPress Lightbox