Детали за книгата

Поезија I – избор

350 ден

Во првата збирка поезија албанскиот поетски простор во Македонија се протега во целата втора половина на XX век, можеби и понатаму. Еден дел од поетите, како Неџат Пустина, но и Мустафа Лачи, се родени во првите децении на XX век, и помладите, како Јехона Салиу, Блета Бегу, Даим Мифтари и др., се родени во последните децении на истиот век. Првите, со своите стихови ја донесуваат аромата, повоениот ентузијазам по Втората светска војна, оптимистичкиот полет на албанскиот свет во овој простор, носат вкус и дух на усната поезија, додека, пак, другите ги донесуваат чувствителноста, визијата и вознемирите на почетокот на XX век.

Категорија: Автор:

Сподели ја книгата

WordPress Lightbox