Детали за книгата

На Попуст!

Букет песни

400 ден 200 ден

Во книжевноста на турските творци во Македонија најмногу може да се сретнат песните. Ова не е случајно. Од целата турска книжевност, уште на почетокот најголемо место и внимание им се посветило на песните. Исто така, најголем дел од усните книжевни дела ги сочинуваат песните. Во сите книжевни епохи значајно место заземаат песните. Ако појдеме од овој факт можеме да воочиме дека турските творци во Македонија почнуваат со песни во нивното творештво. Преку ова се гледа традицијата која се пренесува илјадници години. После песните, многу значајни биле и кратките раскази. Првите обиди за пишување романи започнуваат во подоцнежни години.

Сподели ја книгата

WordPress Lightbox