Детали за книгата

Македонија и македонските Бугари

300 ден

(27) Книгата е напишана со едноставен јазик, а историскиот наратив го следи хронолошкиот принцип. Оваа книга ја препорачуваме пред сè на студентите по историја, како четиво од првите децении на XX век, кое може и треба да се анализира и разработува со современи историски принципи, техники и методи. На тој начин се гради и култивира вештината за дебатирање, полемизирање, говорништво. Накратко, тоа е вистинскиот начин на кој се јакне научната димензија на историјата.

Сподели ја книгата

WordPress Lightbox