Детали за книгата

Хемија на експлозиви

800 ден

Хемија на експлозиви дава преглед на историјата на експлозивите, водејќи го читателот кон идните настани. Текстот за класификација на експлозивните материјали содржи голем број податоци за физичките параметри на примарните и секундарните експлозиви. Се дава вовед во експлозивните процеси на дефлаграцијата и детонацијата, вклучително со теоријата за ,,жариштата’’ за процесот на детонација, а дадени се и голем број примери во деталниот опис за термохемијата на експлозивите. Новиот материјал ги вклучува поновите експлозивни состави, како што се експлозивите со високи температури, нитрокубаните, енергетските полимери, пластификаторите и инертната муниција (ИМ).

Сподели ја книгата

WordPress Lightbox