Детали за книгата

Европско компаративно право за трговски друштва

1,300 ден

Книгата претставува испитување на европското право за трговски друштва кое опфаќа седум европски земји како анализа на случаи: Обединетото Кралство, Франција, Германија, Италија, Шпанија, Белгија и Холандија. Авторите ги разгледуваат директивите на ЕУ за правото на трговските друштва, прецедентното право на Судот на правдата за директивите и правото на слободно движење и слобода на основање според Договорот од Рим. Истовремено, тие одвојуваат простор и за Европската групација на економски интерес и на Европското друштво.

Сподели ја книгата

WordPress Lightbox