Детали за книгата

Денешната положба во Македонија под грчка и српска власт и Друштвото на народите

200 ден

(25) Брошурата ги содржи меморандумите, односно мемоарите, на Македонскиот национален комитет испратени до Друштвото на народите во Женева во 1924 и 1925 година, со кои се укажува на тешката положба на македонското население под власта на Кралството СХС и на Грција, со цел Друштвото на народите да обрне внимание на јавноста за актуелната положба во Македонија и да предизвика негова интервенција за исполнување на договорите за малцинските права на македонското население.

Категорија: Автор:

Сподели ја книгата

WordPress Lightbox